• voopoo สารประกอบที่เป็นพิษอื่นๆที่เจอในยาสูบยาสูบ

    voopoo

    สารประกอบที่เป็น voopoo พิษอื่นๆที่เจอในยาสูบยาสูบ/ควันท่อแล้วก็ไอยาสูบกระแสไฟฟ้า ดังเช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายแล้วก็

    ารประกอบอนินทรีย์ ตัวอย่างเช่น voopoo โลหะรวมทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นสารประกอบก๊าสที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้สารอินทรีย์ที่ไม่สมบูรณ์ คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษต่อมนุษย์เนื่องด้วยสามารถจับกับฮีโมโกลบินอย่างกลับมิได้แล้วก็ยั้งการส่งออกสิเจนแล้วก็นำไปสู่ภาวการณ์ขาดออกสิเจน 24ถึงแม้ CO จะเป็นพิษต่อมนุษย์ หากแม้ในระดับความเข้มข้นต่ำ แต่ว่าก็เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณด้านในที่ทำขึ้นโดยเซลล์ของสัตว์เลือดอุ่น ซึ่งมีหน้าที่สำหรับในการขยายเส้นเลือด การควบคุมการรวมตัวของเม็ดเลือดขาว (ผลต่อต้านเส้นเลือด) รวมทั้งการลดอาการบาดเจ็บของสภาวะขาดเลือดขาดเลือด/การกลับเป็นเลือด 25คาร์บอนมอนอกไซด์ยังสามารถมีหน้าที่สำหรับเพื่อการปรับภาวะการขาดเลือด ซึ่งบางทีอาจยอดเยี่ยมในคำชี้แจงสำหรับ ‘ความไม่ถูกกันของผู้ดูดบุหรี่’ 26เพราะผลพวงของ CO ต่อระบบหัวใจและก็เส้นโลหิตมีมากไม่น้อยเลยทีเดียวและก็ขัดแย้งกัน และก็เคยมีการตรวจสอบมาแล้ว27พวกเราก็เลยสรุปเพียงแค่ข้อสรุปหลักตรงนี้และก็ลงรายละเอียดเพิ่มอีกเล็กน้อยในสิ่งของเสริมออนไลน์ .

    สารประกอบทั้งผองพวกนี้รู้ถึงผลพวงที่เป็นพิษต่อสุขภาพมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งแม้กระนั้นไม่จำกัดเพียงแต่การอักเสบ โรคมะเร็ง CVD และก็การมีค่าเพียงน้อยนิดของความรู้ความเข้าใจทางสติปัญญา 27–30

    เนื้อหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตามกฎหมายของพิษพวกนี้ ตลอดจนมาตรฐานการคัดสรรในการรวมวรรณกรรมเกี่ยวกับพิษในควันที่เกิดจากบุหรี่และก็ไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งของเสริมออนไลน์ ,ตาราง S1รวมทั้งS2 ) สามารถเจอได้ในสิ่งของเสริมออนไลน์ .…